Bæredygtighed

- sker i samarbejde

Bæredygtighed

Vi søger aktivt at nedbringe vores miljøpåvirkninger

Hos DAFA kombinerer vi årtiers erfaring med et grundlæggende princip om bæredygtighed i alle vores forretningsbeslutninger. Fra produktion af grøn energi ved hjælp af egne solceller til genanvendelse af ressourcer udfordrer vi konstant os selv på at blive bedre til at passe på miljøet. 

DAFA har siden 2010 været tilsluttet FN Global Compact der er verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder. Vi forpligter os derved til at følge de 10 principper for bæredygighed.

 

Produktion med miljøet for øje

Vi arbejder mod en række konkrete miljømålsætninger, der sikrer en stadig mere miljørigtig produktion.

Vi undersøger hele tiden nye måder at optimere vores produktionsprocesser på, hvilket altid sker med miljøet for øje.

Vi efterlever desuden REACH, RoHS, og WEEE direktiverne og søger derved at skåne både mennesker og miljø for farlige og giftige kemikalier. Samtidig sikrer vi løbende en miljørigtig affaldshåndtering og optimal grad af genanvendelse.

Vores bæredygtighedsmål

SBO

Hos DAFA kombinerer vi årtiers erfaring og faglig indsigt med et grundlæggende princip om bæredygtighed i alt hvad vi gør.

Vi har dedikeret os selv til en række sociale og miljømæssige målsætninger for at blive en endnu mere ansvarlig virksomhed. Vi tænker på disse mål i alle vores forretningsbeslutninger for at skabe værdi for vores kunder, kollegaer og miljøet.”

- Steen Bødtker, DAFA Group CEO

Hos DAFA kombinerer vi årtiers erfaring med et grundlæggende princip om bæredygtighed i alle vores forretningsbeslutninger.