Produktion med miljøet for øje

Vi søger aktivt at nedbringe vores miljøpåvirkninger. Gennem løbende forbedringer af vores produktionsprocesser sikrer vi en stadig mere miljørigtig produktion.

Production gaskets kiss cut

Du kan vælge DAFA med god samvittighed

Vi undersøger hele tiden nye måder at optimere vores produktionsprocesser på, hvilket altid sker med miljøet for øje.
Vi efterlever desuden REACH, RoHS, og WEEE direktiverne og søger derved at skåne både mennesker og miljø for farlige og giftige kemikalier.

Samtidig sikrer vi løbende en miljørigtig affaldshåndtering og optimal grad af genanvendelse. Eksempelvis genanvendes dele af vores restmateriale og kun en meget lille del ender som brændbart materiale.

Vi har høje målsætninger – på vegne af miljøet
Vi arbejder mod en række konkrete miljømålsætninger, der sikrer en stadig mere miljørigtig produktion.

Genanvendelse af 100 tons skumaffald årligt

Affaldssortering

Solceller på taget, der bidrager til strøm i produktionen

Vi producerer grøn strøm til produktionen

Som led i vores fokus på energioptimering har vi opsat solceller på taget af DAFAs hovedkvarter i Brabrand. Anlægget producerer ca. 6 % af virksomhedens samlede energiforbrug. Med løbende udvidelse af anlægget går vi en grønnere og mere bæredygtig fremtid i møde.

 

Se, hvor meget grøn strøm vi producerer her