Alt text

Socialt ansvar

Vi stræber efter en 30 eNPS score i DAFAs årlige medarbejderundersøgelse

Vi stræber efter en 30 eNPS score i DAFAs årlige medarbejderundersøgelse


Hos DAFA ønsker vi at være blandt de bedst præsterende organisationer i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads. Vi bestræber os på at kunne tiltrække og fastholde gode kollegaer ved at sikre et højt niveau af medarbejderengagement. Til at måle hvor villige vores medarbejdere er til at anbefale DAFA som arbejdsplads, bruger vi blandt andet Employee Net Promoter Score (eNPS).

Vores mål er, at vi har en årlig eNPS på 30, hvilket placerer os på benchmark med højt ratede organisationer i vores branche. Desuden tager vi aktive skridt for at holde vores sygefravær under 4% og medarbejderomsætning under 10%. Vi forudser dog, at vi ikke kan efterleve disse to mål i de kommende år på grund af blandt andet COVID-19 pandemien og vores mange seniorer, der gradvist går på pension. Vi stræber dog efter, at nå målene over tid eftersom lavt sygefravær og medarbejderomsætning er forudsætninger for at opretholde en høj eNPS.